Predavanje: “Uloga mladih u prevenciji vršnjačkog nasilja”

Planirano predavanje će se održati u okviru mjeseca septembra.